Et brændpunkt er inden for matematikken et karakteristisk punkt for et keglesnit. En parabel har netop ét brændpunkt, mens en ellipse og en hyperbel har to brændpunkter.