Bast er et tyndt hudlag, som sidder på hjortes gevirer og råbukkens opsats under væksten, og som fejes (gnides af), når geviret/opsatsen er færdigudviklet.