Opsats er jægerens betegnelse for råbukkens gevir.