Jagt er efterstræbelse af vildtlevende dyr. I Danmark er jagtbyttet typisk pattedyr (hårvildt) eller fugle (fuglevildt). Trods Danmarks ringe størrelse og relativt høje befolkningstæthed findes der tætte vildtbestande. Det afvekslende agerland er levested for bl.a. rådyr og hare, i de vestjyske fjorde og Vadehavet raster mange vade- og svømmefugle og i de indre farvande mange ænder. Hele artiklen

Ny artikel