En barkasse var det største rofartøj om bord i tidligere tiders store sejlskibe. Barkassen var et arbejdsfartøj, op til 12 m lang, så svært bygget og dimensioneret, at den kunne bære et af skibets sværankre eller en kanon. Barkassen kunne føre sejl og var sædvanligvis luggerrigget.