Anker. Stokanker, der hænger under kranbjælken på et linjeskib, klar til at falde. Drengen giver et begreb om det ca. 4000 kg tunge ankers dimensioner. Den svære talje øverst bruges til at løfte ankeret op ved letning. Efter Jean Boudriot The Seventy-Four Gun Ship, bd. 4, 1988.

.

Anker. Moderne patentanker af typen A.C. 14. Ankeret, der er af støbestål, findes i alle størrelser fra 3 kg til 30.000 kg dækkende behovet fra små rofartøjer til supertankere.

.

Et anker er et redskab, der bruges til at fastholde et skib til havbunden på en ønsket position, og det skal således hindre uønsket drift forårsaget af vind og strøm.

Forskellige ankre

Ankre findes i flere former. Der er dog to hovedformer, som er de mest almindeligt anvendte, nemlig stokankeret, der blev benyttet gennem hele sejlskibsperioden, og patentankeret, der nu er stort set enerådende.

Stokankeret har en god holdeevne, idet armenes ene flig graver sig ned i havbunden ved træk, da stokken lægger sig vandret og sørger for, at fligene er vinkelret på havbunden.

I takt med at skibene blev større, blev ankrene det naturligvis også, og omkring midten af 1800-tallet var grænsen for, hvad det var muligt at håndtere med hånddrevne spil og taljer, nået.

Med indførelsen af jern som skibsbygningsmateriale og damp som kraftkilde for ankerspil fremkom det stokløse anker, patentankeret. Problemet med at få hold i havbunden blev løst ved, at armene ikke længere udgjorde en fast del af ankeret, men var drejelige om nederste del af læggen. Denne konstruktion sikrer, at begge flige søger at grave sig ned i bunden ved træk i ankerkæden.

Patentankre fremstilles i støbestål og kan udføres i enhver ønsket størrelse. De største skibe har ankre med en vægt på over 30 ton.

Et skib har ikke sjældent tre ankre, nemlig to bovankre placeret i ankerklys i forskibet og et hækanker placeret i et ankerklys i agterenden.

Et ankers evne til at fastholde skibet forøges væsentligt af en lang og tung ankerkæde.

Ankerkæden, der blev almindelig fra midten af 1800-tallet, smedes af jern og har de fordele, at den kan føres direkte fra ankerklysset op over ankerspillet, samt at den på grund af sin vægt hænger i en bue og derved bedre absorberer pludselige ryk fra skibet. Det sikrer, at ankeret ikke river sig løs fra havbunden, eller at ankerkæden springer.

Ankerets effektivitet er afhængigt af konstruktionen, af havbundens beskaffenhed og af kædens længde i forhold til havdybden, idet det bedste hold fås, når kædens vinkel med havbunden er så lille som muligt.

Ved at bruge et anker fra hver ende af skibet kan man få dette til at ligge i enhver ønsket retning, hvilket kan have betydning i snævre farvande, og hvor der er skiftende strøm.

Endelig kan man varpe med et anker, dvs. lægge et anker ud med skibets fartøjer, for derefter at hale skibet ud til ankeret ved træk i kæden, fx under forsøg på at få et grundstødt skib fri af grunden.

Historie

Patentankre
https://mfs.dk.
Licens: Udefinert

Ankre kan spores ca. 3000 år tilbage, og de har vel eksisteret lige så længe, som man har sejlet. Oprindeligt var det blot en natursten med et hul i, men i Middelhavsområdet kendes allerede fra 6-700 f.v.t. ankre, tilhugget som pyramidestubformede blokke med hul igennem til ankertovet.

Ved vor tidsregnings begyndelse havde ankeret fået sin klassiske og alment kendte form: En læg, der i sin øverste ende har en stok på tværs samt et hul eller en ring til tovet, og som i den anden ende har to skråtstillede og tilspidsede arme, vinkelret på stokken. Mange af disse tidlige ankre var lavet af tungt og hårdt træ, der med beslag af bly fik den fornødne vægt.

Allerede antikkens skibe havde adskillige ankre. Skibet, som Paulus strandede med på Malta under sin rejse til Rom, havde således mindst seks ankre.

Symbolik

Ankre er et almindeligt brugt symbol for alt, der har med søvæsen at gøre. I en mere overført betydning symboliserer ankret håbet, hvor korset symboliserer troen og hjertet kærligheden.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer (2)

skrev Hans Bendix Pedersen

Beskrivelsen af ankre på 30 ton.
Ankerkæderne kan være op til ca. 400 m lange og vejer næsten 70 ton således at anker og kæde totalt vejer 100 ton på nogle de største skibe.

svarede Torben Munk

Det er korrekt. I henhold til et lidt ældre eksemplar af Lloyd's Registers Rulebook kræves for de største skibe 3 ankre og ialt 770 m ankerkæde. Et 30 tons anker kræver minimum en kæde med diameter 132mm, hvilket svarer til en samlet vægt af ankerkæderne på cirka 280 tons.
Nu er lex.dk jo ikke en regelbog, så ankervægten på 30 tons er blot nævnt for at illustrere, at der er tale om tunge grejer.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig