Aspergillose er lidelser i lunger og luftveje, fremkaldt af skimmelsvampen Aspergillus fumigatus, som findes i jord, plantedele og hos fugle.