Argilit er en kompakt, svagt omdannet (metamorfoseret) lersten, der kun i ringe grad er lamineret eller skifret, hvilket adskiller den fra skifer.