Appetizer er det samme som fransk hors d'oeuvre eller italiensk antipasto.