Anode, elektrode, hvor strømmen kommer ind fra omgivelserne (elektroner går ud). I et galvanisk element (batteri) er anoden den negative pol. I en elektrolysecelle, et elektronrør eller en diode er anoden den positive pol. Den anden elektrode kaldes katoden. Se også elektrokemi.