Elektrode, inden for kemi oftest en betegnelse for et elektrisk ledende materiale i kontakt med en anden fase, fx en elektrisk ledende opløsning, en elektrolyt, der igen er i kontakt med en anden elektrode; denne kan evt. være af samme materiale som den første. Et sådant system kaldes en elektrokemisk celle; eksempler er elektriske batterier og akkumulatorer. Via elektroderne kan elektrisk strøm passere gennem cellen. Sendes strømmen gennem cellen ved hjælp af en udefra påført spænding, kaldes processen en elektrolyse.