Katode, elektrode, hvor strømmen går ud til omgivelserne (elektroner kommer ind). I et galvanisk element (batteri) er katoden den positive pol. I en elektrolysecelle, et elektronrør eller en diode er katoden den negative pol. Den anden elektrode kaldes anoden. Se også elektrokemi.