Anlægspapir, værdipapir, som erhverves uden omsætning for øje i modsætning til et omsætningspapir. Sondringen har betydning for den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på værdipapirer.