Anatolske tæpper, vævede og knyttede tæpper fra den del af Lilleasien, der stort set svarer til den nuværende asiatiske del af Tyrkiet, se tyrkiske tæpper.