Anabaptister, (af gr. ana- 'igen' og baptizein 'dyppe, døbe'), gendøbere, udgjorde en væsentlig del af Reformationens mere radikale strømninger i 1520-30'ernes Tyskland og Schweiz. De var fælles om en bibelfundamentalistisk indstilling og gik ind for voksendåb og gennemgribende samfundsændringer; selv kaldte de sig døbere. Betegnelserne anabaptister og gendøbere er af polemisk tilsnit. Se døberbevægelser.