Ana- er et græsk og internationalt præfiks. Det græske ord ana betyder 'op, opad, op gennem' og kan som forstavelse betyde enten 'op' som fx i ana-lyse 'opløsning', eller 'i overensstemmelse med' som fx i ana-logi 'lighed' eller 'tilbage, igen' som fx i ana-for 'tilbageførelse'. Foran vokal bruges an-.