Alterbog, liturgisk håndbog, der især indeholder bønner (se kollekt) og bibelske læsninger til gudstjenester på kirkeårets søn- og helligdage. Betegnelsen anvendes kun i Danmark og Norge, men tilsvarende bøger findes siden 600-t. i de fleste kristne kirker. Den første alterbog på dansk blev udgivet i 1556 af biskop Peder Palladius. Til hver søn- og helligdag var der en epistel og et evangelium, og den indeholdt desuden ritualer for nadver, dåb og brudevielse. Efter flere mellemliggende udgaver blev alterbogen i 1885 udvidet med en anden tekstrække. I 1992 autoriseredes en ny udgave med titlen Den danske alterbog; den indledes med højmesseordning og indeholder to tekstrækker med tre bibelske læsninger til hver søn- eller helligdag. Af ændringer til kirkeåret kan nævnes, at søndagen før septuagesima bliver betegnet sidste søndag efter helligtrekonger og søndagen før første søndag i advent sidste søndag i kirkeåret; den 26. december skal altid betegnes 2. juledag, hvilket kan få indflydelse på julesøndag. Endvidere er juleaften, 24. december, ikke en helligdag, men der skal holdes gudstjeneste. Se også ritualbog.