Julesøndag, navn på helligdag, der i et kirkeår om muligt markeres på en søndag efter 2. juledag, 26. december, og senest nytårsaftensdag, 31. december. Indtil Den danske alterbog af 1992 (se alterbog) bekendtgjordes, kunne julesøndag også falde på 26. december; dette er ikke tilfældet længere, idet 26. december i folkekirken nu altid skal kaldes 2. juledag.