Almindelige Betingelser er en forkortelse for Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed, se AB 18, ABT 18, ABR 18 og entreprise.