AB 18

Artikelstart

AB 18 er de "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed". AB 18 er udfærdiget af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. betænkning nr. 1570 afgivet den 21. juni 2018, se også entreprise.

AB 18 indgår i et stort omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal aftales imellem parterne for at være et gældende aftalegrundlag. AB 18 aftalebetingelser fastslår de generelle regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og forpligtelser i et entrepriseforhold. Der er i AB 18 især regler om parternes ydelser, sikkerhedsstillelse, forsikringspligt, risikofordeling, ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, aflevering, mangelsbeføjelser, reklamation og behandling af tvister.

AB 18 er det sidste skud på stammen af en række tidligere danske AB-reguleringer på entrepriseområdet (AB 92, AB 72, AB 51 og AB 15). Som entreprise-normeringssystem, kan AB føres helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Selvom AB 18 ikke har lovgyldighed – og således kræver særlig vedtagelse af byggesagens parter – er reglerne i praksis for entrepriseområdet, hvad købeloven er for almindeligt køb/salg af løsøre.

AB-aftalekomplekset på entrepriseområdet består af især følgende: AB 18, ABR 18 med vejledning, ABT 18 med vejledning, 4 appendikser (APP) samt AB forenklet med vejledning ABR forenklet med vejledning.

Kommentarer (1)

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig