All. er inden for musik en forkortelse for allemande og allegro.