Allemande, (fr. 'tysk'), rolig skridtdans i todelt takt, opstået i 1500-t. I det følgende århundrede blev dens musikalske udformning mere kunstfærdig, og den blev første (evt. anden) sats i barokkens suite. I slutningen af 1700-t. blev allemande en blandt flere betegnelser for tysk dans i tredelt takt, der var en vigtig forgænger for valsen.