Algebraisk tal, tal, som er løsning til en algebraisk ligning med rationale koefficienter; fx er et algebraisk tal. Det er dog ikke alle algebraiske tal, som kan udtrykkes ved rodtegn. De algebraiske tal udgør en numerabel mængde. Et tal, som ikke er algebraisk, kaldes transcendent.