Akvamanile, (af lat. aquaemanalis 'vandfad', af gen. af akva- og vistnok neutr. manale af adj. manalis 'strømmende, flydende', af manare 'flyde, strømme'), vandkande der bruges af præsten ved den liturgiske håndvask under den katolske messe. De prægtigste akvamaniler er fra 1100-t. og 1200-t. og som regel støbt i messing. De forestiller ofte rytter- eller dyrefigurer som fx løver eller fabelvæsener, hvis oprindelse skal søges i den islamiske kulturs indflydelse på den kristne kirke i korstogstiden. Nationalmuseet har en af verdens største samlinger af akvamaniler.