Aktivitetsbaseret regnskabssystem, activity based costing, omkostningsregnskabsprincip, der baserer sig på fuld fordeling af alle omkostninger. Aktivitetsbaserede regnskaber bygger på to grundprincipper. For det første opfattes omkostninger som en følge af, at der udføres aktiviteter (produktionsplanlægning, produktion, kundeadministration osv.), for det andet udføres aktiviteter pga. omkostningsobjekter (kunder, serviceydelser, produkter mv.). Derfor fordeles alle omkostninger først til aktiviteter og herefter til omkostningsobjekter. Et kendetegn ved aktivitetsbaserede regnskabssystemer er desuden anvendelsen af fordelingsnøgler (cost drivers) til at fordele aktivitetsomkostningerne til omkostningsobjekter proportionalt med trækket på aktiviteterne. De første grundidéer til det aktivitetsbaserede regnskabssystem blev udviklet i USA i midten af 1980'erne. I begyndelsen af 1990'erne var aktivitetsbaserede regnskabssystemer ved at være almindeligt udbredte i amerikanske virksomheder; i Danmark vandt de indpas omkring 2000.