Aktionsart, verbalklasse; inddeling af verber i grupper efter deres betydning, idet verbalhandlingens udstrækning i tid definerer grupperne. Karl Brugmann indførte i 1885 aktionsart, der siden begyndelsen af 1970'erne har været en populær term inden for den vesteuropæiske lingvistik, specielt inden for germanistikken og romanistikken.

Det er alment accepteret, at verber kan inddeles i tre hovedgrupper: Der skelnes mellem durative verber (der betegner det vedvarende), fx synge, og punktuelle (noget øjeblikkeligt afsluttet), fx ankomme, samt mellem perfektive, fx overbevise, og imperfektive verber, fx arbejde, og mellem stative (noget faststående), fx sidde, og processuelle verber, fx løbe. Denne inddeling kan yderligere forfines; fx kan durative verber inddeles i undergrupper, men her ophører enigheden mellem lingvister.

Inden for slavistikken bruges aktionsart i en snævrere betydning, der blev defineret af svenskeren Sigurd Agrell (1881-1937) i 1908. Her dækker begrebet specielle leksikalsk-semantiske grupper af verber, der er afledt af tilstands- og aktivitetsverber. Aktionsart-verberne får enten forstavelser, præfikser, eller endelser, suffikser, og får derved en kvantitativ indskrænkning i forhold til det verbum, de er afledt af. Der kan afledes perfektive aktionsart-verber af imperfektive verber. Fx kan det russiske tilstandsverbum sidet 'sidde' tilføjes præfikser og derved danne perfektive aktionsart-verber. Delimitiativ (begrænset) aktionsart ses i posidet 'sidde lidt', og perdurativ (begrænset varende) aktionsart ses i prosidet 'sidde et tidsrum uden afbrydelse'.

Imperfektive aktionsart-verber kan på samme måde afledes af almindelige imperfektive verber. Iterativ (det gentagne) aktionsart ses i sizjivat, der betyder 'plejede at sidde', et verbum, der er afledt ved suffigering af sidet. En særlig gruppe udgøres af den semelfaktive (der betegner, at noget gøres én gang) aktionsart i fx russisk stuknut 'banke én gang', der er en perfektiv aktionsart, afledt ved suffigering af det imperfektive frekventative (der betegner noget hyppigt) aktivitetsverbum stutjat 'banke flere gange'.

Da begrebet aktionsart således bruges i to betydninger, foretrækker specielt amerikanske slavister termen procedural i stedet for aktionsart i den snævre betydning.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig