Semelfaktiv, (af lat. semel 'én gang' og afledn. af facere 'gøre, udføre'), grammatisk betegnelse for verbalgruppe, der modsat iterative verber angiver enkelthandlinger, fx russ. stuknut 'banke (en enkelt gang)' over for stutjat 'banke (flere gange)'. Se også aktionsart.