Perfektiv, (af lat. perfectus, af perficere 'fuldende', af per- og -ficere), grammatisk betegnelse for aspekt, der præsenterer en handling som en begivenhed, dvs. en tilstandsændring. Perfektiv står i modsætning til imperfektiv, der præsenterer en handling som igangværende. Se også aktionsart.