Imperfektiv, (af latin imperfectus 'ufuldendt'), aspekt, der præsenterer en handling som en igangværende proces eller aktivitet, fx fransk il lisait le livre 'han sad og læste i bogen', til forskel fra perfektiv, som præsenterer en handling som en begivenhed, fx il lut/a lu le livre 'han læste bogen'. Aspektforskellen kan angives ved bøjning, som i fransk, hvor man i fortidsformerne skelner mellem de to aspekter, eller på anden vis, fx ved et suffiks som i russisk, hvor de fleste verber optræder parvis med både perfektive og imperfektive former, fx perfektivt realizovat' over for imperfektivt realizovyvat', begge med betydningen 'realisere'. Se også aktionsart.