Afhjælpning er en misligholdelsesbeføjelse forbrugeren har ved fx en mangel ved den købte salgsgenstand, eller den leverede tjenesteydelse. Formålet med afhjælpning er, at salgsgenstanden bliver kontraktmæssig, således at forbrugeren dermed stilles lige så godt, som hvis der fra start var leveret en mangelfri ydelse. Forbrugeren har ret til afhjælpning uanset manglens betydning, dvs. der er ikke krav om at manglen skal være væsentligt. Manglens væsentlighed vil dog kunne influere på, om et afhjælpningskrav må anses for uforholdsmæssigt.

Afhjælpning sker typisk ved gennem reparation at bringe salgsgenstanden i mangelfri stand. Består manglen i, at der er leveret for ringe mængde, jf. Købelovens § 50, kan forbrugeren kræve afhjælpning i form af efterlevering.

Afhjælpning kan kræves, hvad enten manglen er væsentlig eller uvæsentlig og også i øvrigt uanset manglens karakter, som imidlertid indgår i vurderingen af, om afhjælpning vil forvolde sælger uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Kan manglen ikke afhjælpes fuldstændigt, kan forbrugeren dog kræve, at afhjælpning sker i muligt omfang – og herudover, da genstanden jo fortsat er mangelfuld, i reglen også få et forholdsmæssigt afslag eller eventuelt erstatning.

Hvis den erhvervsdrivende ikke har afhjulpet manglen inden for rimelig tid, kan forbrugeren være berettiget til at ophæve købet.

Afhjælpning skal ske vederlagsfrit (gratis) for forbrugeren. I et vist omfang skal forbrugeren imidlertid medvirke til afhjælpningens gennemførelse. Sælger kan bestemme, at afhjælpningen skal ske hos forbrugeren, der i så fald må give sælger adgang til at foretage afhjælpning på et for begge parter belejligt tidspunkt, i almindelighed inden for almindelig arbejdstid. Sælger kan også vælge at lade afhjælpningen foretage på eget eller en tredjemands værksted. I så fald må forbrugeren, hvis det drejer sig om en mindre, let transportabel genstand, og reparationsstedet ligger i nærheden af forbrugerens bopæl, bringe den derhen og hente den igen.

En køber har således pligt til i forbindelse med en reklamationsbehandling at bringe en leveret vare til besigtigelse hos sælgeren.

Drejer det sig derimod om større ting eller et fjerntliggende reparationssted, må sælger besørge og bekoste frem- og tilbagetransporten. Dog skal forbrugeren på sælgers anmodning fremsende varen pr. post, hvis dette er muligt – udlagt porto skal refunderes af sælger.

Den erhvervsdrivende skal betale forsendelsesomkostninger i forbindelse med afhjælpning, og det er uanset om det medfører forsendelsesomkostninger fra og til udlandet. Købeloven omfatter også sædvanlige forsendelsesomkostninger fra udlandet i forbindelse med afhjælpning af mangler i Danmark.

Nye forbrugerkøbsregler om afhjælpning og omlevering pr. den 1. januar 2022

Efter Købelovens § 78 a kan forbrugerkøberen vælge mellem afhjælpning og omlevering.

Sælgeren kan afvise at foretage afhjælpning eller omlevering, hvis afhjælpning henholdsvis omlevering er umulig eller ville påføre sælgeren uforholdsmæssigt store udgifter under hensyn til alle omstændigheder, herunder den værdi, salgsgenstanden ville have, hvis den var mangelfri, manglens betydning, og om den alternative beføjelse kunne foretages uden væsentlig ulempe for køberen. Ved levering af digitalt indhold og digitale tjenester kan sælgeren vælge mellem afhjælpning og omlevering.

Hvis både afhjælpning og omlevering er umulig eller ville påføre sælgeren uforholdsmæssigt store udgifter under hensyn til de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2, kan sælgeren afvise såvel afhjælpning som omlevering.

Afhjælpning eller omlevering skal foretages

  1. gratis, dvs. fri for de omkostninger, der er nødvendige, for at salgsgenstanden bliver fri for mangler, navnlig forsendelses- eller transportomkostninger, arbejdsløn og materialeomkostninger,
  2. inden for rimelig tid fra det tidspunkt, hvor sælgeren er blevet underrettet af køberen om manglen , og
  3. uden væsentlig ulempe for køberen under hensyn til salgsgenstandens karakter eller art og køberens formål med at anskaffe salgsgenstanden .

Køberen kan lade manglen afhjælpe for sælgerens regning, hvis

  1. sælgeren ikke har foretaget afhjælpning eller omlevering i overensstemmelse med stk. 4 og
  2. afhjælpningen kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger.

Hvis manglen udbedres ved afhjælpning eller omlevering af andet end digitalt indhold eller en digital tjeneste, skal køberen stille salgsgenstanden til rådighed for sælgeren. Sælgeren skal for egen regning tage den salgsgenstand tilbage, der er sket omlevering for.

Hvis en afhjælpning kræver fjernelse af en salgsgenstand, der er blevet installeret under hensyn til dens art og formål, inden manglen viste sig, eller hvis en sådan salgsgenstand skal omleveres, skal sælgeren fjerne den mangelfulde salgsgenstand og installere den omleverede eller afhjulpne salgsgenstand eller afholde udgifterne hertil.

Køberen skal ikke betale for normal brug af en omleveret salgsgenstand i tiden forud for omleveringen.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig