Affolkning, i arbejdsret en form for strejke eller lockout, som etableres ved, at lønmodtagerne respektive arbejdsgiveren systematisk og successivt opsiger stillingerne med sædvanligt varsel, således at samtlige lønmodtagere fratræder. Affolkning bruges til at maskere overenskomststridige arbejdsstandsninger. I Hovedaftalen mellem DA og LO sidestilles affolkning udtrykkeligt med strejke og lockout.