Afærese er inden for grammatik bortkastelse af en lyd i begyndelsen af et ord.