Advarsel er en afgørelsesmåde i straffesager. En advarsel kan af dommeren anvendes i stedet for dom i bagatelsager, hvis den tiltalte findes skyldig og ikke udtaler sig imod, at sagen afgøres dermed. Det er ikke et krav, at den tiltalte tilstår. En advarsel kan normalt ikke ankes. Se også tilhold.