Adfærdsmodifikation, i princippet d.s.s. den psykologiske behandlingsteknik adfærdsterapi, hvor en adfærd styrkes eller svækkes, hvis der manipuleres med dens konsekvenser og/eller de påvirkninger, der tilskynder til den. Betegnelsen anvendes især inden for det normalpsykologiske område, mens adfærdsterapi bruges ved alvorligere psykiske lidelser som fx fobier og tvangsneuroser.