Actio popularis, popularklage, ordning, hvorefter det er muligt for enhver at rejse sag eller sætte en strafforfølgelse i gang, også selvom pågældende ikke har nogen direkte interesse i sagen.