Actio Pauliana, romerretlig klage (actio), der blev indført af kejser Justinian som et middel til at omstøde transaktioner foretaget af en insolvent debitor med henblik på at begunstige en eller flere kreditorer på de øvrige kreditorers bekostning.