Actio, grundbegreb i den romerske procesret, som på dansk kan betegnes som klage eller søgsmålsgrund. Man taler om, at romerretten har et aktionssystem, hvilket betyder, at ikke ethvert krav, men kun rettigheder formuleret i en actio kunne gøres gældende for retten. I ældre tid var de romerske actiones stærkt formbundne, men fra 100-t. f.Kr. gennemgik aktionssystemet en udvikling, idet der ved den romerske embedsmand, en prætors, medvirken skabtes en række nye actiones.