Actinolit, (gr. aktis, gen. aktinos, 'stråle' og lithos 'sten'), mørkt grønligt mineral med glasglans; hårdhed 51/2-6 og massefylde 3,5 g/cm3. Det krystalliserer monoklint, har sammensætningen Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 og tilhører amfibolgruppen. Mineralet er den jernrige del af blandingsrækken tremolit-actinolit, hvis mineraler ofte kaldes strålsten pga. den hyppigt strålede eller stænglede vækst. Actinolit er almindelig i metamorfoserede bjergarter. Asbest og nefrit er særlige varieteter af strålsten.