Woldemar Løvendal, 1660-1740, dansk officer, søn af Ulrik Frederik Gyldenløve. Løvendal, der var i tjeneste hos Danmarks alliancepartner Sachsen, blev i 1710 under Store Nordiske Krig stillet til disposition for Frederik 4. I 1711 ledede han fra Norge et mindre felttog ind i Sverige, men da hans planer om et større felttog i 1712 ikke fik kongens accept, afgik han og gik på ny i saksisk tjeneste.