William Caxton var Englands første bogtrykker og bogforlægger. Caxton, der oprindelig var handelsuddannet i London, var fra 1446 virksom i Brügge i Flandern; han uddannede sig siden til bogtrykker. I 1475 trykte han i Brügge den første bog på engelsk, Recuyell of the Historyes of Troye, i egen oversættelse fra fransk. Caxton flyttede i 1476 tilbage til England, hvor han oprettede landets første bogtrykkeri og nåede at trykke i alt 100 forskellige bogtitler, heriblandt førstetrykket af Geoffrey Chaucers Canterbury Tales, ca. 1478.