Wienerwald, østrigsk bjergområde af sandsten og kalk, der fra Donau strækker sig mod SV uden om Wien. Denne østlige udløber fra Alperne, hvis højeste punkt, Schöpfl, når op i 893 m, er bevokset med overvejende bøg og fyr.