Vladimir Propp, 1895-1970, russisk sprog- og folkloreforsker. I 1928 udgav han sit banebrydende studie Eventyrets morfologi. I stedet for de traditionelle tematiske klassifikationer af genren beskriver Propp eventyrets systematik, den bundne rækkefølge af hændelser, i alt 31 "funktioner". I 1930'erne blev hans teorier forkastet som formalisme, men i 1958 udkom hans hovedværk på engelsk og fik stor betydning for de europæiske strukturalister, navnlig C. Lévi-Strauss og A.J. Greimas. I 1969 blev det genoptrykt i Sovjetunionen.