Russisk og sovjetisk litteratur

Den ældste litteratur opstod i bystaterne Kyjiv og Novgorod mellem 1000-tallet og 1500-tallet. Den omfattede bibeloversættelser, prædikener, helgenvitae m.m., affattet på kirkeslavisk, men også verdslige klagesange, ordsprog, trylleremser og episke digte. Det heroiske epos, den såkaldte byline, bestod som en levende, mundtlig tradition helt frem til 1800-tallet Nestorkrøniken fra begyndelsen af 1100-tallet er et hovedværk i oldrussisk historieskrivning. Hele artiklen

Ny artikel