V.A. Secher, Vilhelm Adolf Secher, 1851-1918, dansk arkivar og retshistoriker. Efter juridisk embedseksamen 1876 udfoldede han en betydelig forfatter- og udgivervirksomhed inden for dansk retshistorie. Som arkivar var han reformivrig og bl.a. en konsekvent fortaler for proveniensprincippet. Han sluttede karrieren som rigsarkivar 1903-15.