V.A. Secher var en dansk arkivar og retshistoriker. Efter juridisk embedseksamen i 1876 udfoldede han en betydelig forfatter- og udgivervirksomhed inden for dansk retshistorie. Som arkivar var han reformivrig og bl.a. en konsekvent fortaler for proveniensprincippet. Han sluttede karrieren som rigsarkivar fra 1903 til 1915.