Proveniensprincip, hjemhørsprincip, inden for arkivvæsenet en måde at ordne arkivalier på, der respekterer deres oprindelige ordning, og hvorefter den enkelte arkivskabers arkiv søges bibeholdt som en enhed, fx et privatarkiv, der er indgået i et offentligt arkiv. Princippet blev knæsat i Frankrig i 1841 og siden praktiseret, bl.a. i Danmark, hvor navnlig V.A. Secher omkring 1900 stod for dets udbredelse. Se også arkiv.