Sozialistische Reichspartei (SRP) var et vesttysk højreradikalt parti, der blev grundlagt i 1949. SRP samlede en del tidligere nazister og tyskere fordrevne fra de østlige områder, og det blev betragtet som en efterfølger til NSDAP. Det blev i 1952 erklæret forfatningsstridigt og forbudt.