Sigurd Berg var en dansk bladudgiver og politiker. Berg begyndte som journalist i faderen Christen Bergs bladkoncern De Bergske Blade og redigerede 1895-1905 Frederiksborg Amts Avis. Fra 1904 var han økonomisk leder af koncernen. I årene 1905 til 1908 var Berg indenrigsminister. Han fik sin reformvirksomhed afbrudt af rigsretssagen efter Albertiaffæren og blev idømt en bøde for utilstrækkeligt tilsyn med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Berg vendte dog tilbage og var igen indenrigsminister i årene 1920-1921.