Albertiaffæren, skandalesag, hvorunder den danske justitsminister P.A. Alberti i 1908 blev fængslet og i 1910 dømt for bedrageri og dokumentfalsk.