Santa Lucia, Sankta Lucia, død ca. 300, kristen martyr, der blev henrettet i Syrakus (Siracusa) på Sicilien. Hun fejres med optog den 13. december, se Lucia.