Salomons Oder, samling af oprindelig 42 digte fra ca. 100-200 e.Kr. De er under kraftig indflydelse af jødisk tradition og litteratur, men er sandsynligvis skrevet af en kristen forfatter. Forskerne er uenige om, hvorvidt de først blev skrevet på syrisk eller på græsk. De er hyldestdigte til Gud og øser af de gammeltestamentlige salmer, men er mht. stil og indhold ikke mindst beslægtet med samlingen af takkesalmer, der blev fundet mellem Dødehavsteksterne.